Methods for analysis of phytate
Kapitel i bok, 2002

Författare

Erika Skoglund

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Food phytates (eds R Reddy & SK Sathe)

pp 127-137

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07