In vitro and in vivo degradation of phytate
Kapitel i bok, 2002

Författare

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Food phytates (eds R Reddy & SK Sathe)

pp 139-155

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08