Take-Up Functions - Data Analysis Plan. Deliverable 4.7.1. in the TeleFOT project
Rapport, 2010

data analysis

user uptake

ADAS

traffic

field operational test

adoption

acceptance

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Hanna Jonsson

Andrew May

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08