Bioethanol production from lignocellulosic material
Kapitel i bok, 2005

Författare

H Jörgensen

K Krogh

C Roca

Polysaccharides: structural diversity and functional versatility

Chapter 42, 957-993

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10