Brewin applications of metabolic engineering and other strategies for process improvement in beer production
Kapitel i bok, 2009

Författare

Maya P Piddocke

Lisbeth Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

The encyclopedia of Industrial Biotechnology

481-504

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07