Participation, local control and collective action
Kapitel i bok, 2010

Författare

Pål Castell

Chalmers, Arkitektur

Pål Castell (2010), Managing yard and togetherness: living conditions and social robustness through tenant involvement in open space management, Chalmers University of Technology, Göteborg.

Ämneskategorier

Sociologi

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2024-04-09