Participation, local control and collective action
Kapitel i bok, 2010

Författare

Pål Castell

Chalmers, Arkitektur

Pål Castell (2010), Managing yard and togetherness: living conditions and social robustness through tenant involvement in open space management, Chalmers University of Technology, Göteborg.

Part 2, Thematic Paper C

Ämneskategorier

Sociologi

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07