Silicon substrate integrated high Q-factor parallel-plate ferroelectric varactors
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Pär Rundqvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Khaled Khamchane

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Appl. Phys. Lett.

Vol. 83 3144-

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07