SrTiO3 thin film varactors on Si for microwave applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Andrei Vorobiev

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Pär Rundqvist

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Khaled Khamchane

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Spartak Gevorgian

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08