SrTiO3 thin film varactors on Si for microwave applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Andrei Vorobiev

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Pär Rundqvist

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Khaled Khamchane

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Spartak Gevorgian

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Fall 2002 MRS Symposium Proceedings, Boston, USA

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13