COLL 9-Betaine ester surfactants
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

D. Lundberg

Abstract of Papers of the American Chemical Society

0065-7727 (ISSN)

Vol. 235 (APR 6) (Meeting Abstract: 9-COLL)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06