CELL 131-Assembly of cellulose and other polysaccharide building blocks into hierarchical materials
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Abstract of Papers of the American Chemical Society

0065-7727 (ISSN)

Vol. 235 APR 6

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06