CELL 11-Cells like cellulose scaffolds
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Aase Katarina Bodin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Henrik Bäckdahl

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Bo Risberg

Göteborgs universitet

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Abstract of Papers of the American Chemical Society

0065-7727 (ISSN)

Vol. 235 APR 6 Meeting Abstract: 11-CELL

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08