Torrhamnar - ett koncept med stora möjligheter
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Violeta Roso har just disputerat på torrhamnar vid Chalmers i Göteborg. Hon ser stora möjligheter för nya torrhamnar, inte bara för att öka kapaciteten i större utsjöhamnar. Torrhamnarna kan också bygga egna nätverk, samspela och konkurrera inom distribution.

torrhamnar

Författare

Violeta Roso

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Intelligent Logistik

Vol. 2010 4 44-46

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07