Cyclic deformation and fatigue behaviour of microalloyed carbon steels for use in railway wheels
Paper i proceeding, 2000

Författare

Johan Ahlström

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Birger Karlsson

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Advances in mechanical behaviour, plasticity and damage-Proceedings of EUROMAT 2000 / D. Miannay, P. Costa, D. Francois, A. Pineau

1021-1026

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08