Modelling of heat conduction and phase transformations during sliding of railway wheels
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Johan Ahlström

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Birger Karlsson

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Wear

Vol. 253 1-2 291-300

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08