Concept of resistance in application to mould growth problems in buildings
Paper i proceeding, 2010

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Arkitektur

Ingemar Samuelson

RISE Research Institutes of Sweden

Proceedings of the1st Central European Symposium on Building Physics. September 13-15 2010, Cracow, Poland.

551-558
978-83-7283-367-9 (ISBN)

Koncept av resistans för tillämpning för mögel problems i byggnader

Formas (2010-02056), 2010-01-01 -- 2010-12-31.

Tillförlitlighetsanalys för förebyggande av mögeltillväxt

Formas (2007-01101), 2008-01-01 -- 2011-12-31.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-06