Coulomb interaction between InAs/GaAs quantum dots and adjacent impurities
Paper i proceeding, 2010

Författare

Olof Engström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

M Kaniewska

M Kaczmarczyk

30th International Conference on the Physics of Semiconductors, Seoul, July 25 - 30, 2010

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07