How and why does knowledge accumulation occur in small, Swedish biotech research firms?
Paper i proceeding, 2005

Författare

Johan Brink

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

EU project KEINS (Knowledge based entrepreneurship in networks) meeting, Milan, 3-4 February 2005

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07