Diffusion of Solvent/Salt and Segmental Relaxation in Polymer Gel Electrolytes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Christer Svanberg

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Rikard Bergman

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Lars Börjesson

Chalmers, Teknisk fysik

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

Electrochimica Acta

0013-4686 (ISSN)

Vol. 46 10-11 1447-1451

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1016/S0013-4686(00)00738-6

Mer information

Skapat

2017-10-08