Ion pairs in polymer electrolytes revisited: An ab initio study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Patrik Johansson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

Journal of Physical Chemistry A

1089-5639 (ISSN) 1520-5215 (eISSN)

Vol. 105 37 8504-8509

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1021/jp0109832

Mer information

Skapat

2017-10-08