The occurrence and spatial distribution of collaboration: biotech firms in Gothenburg, Sweden
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Studies

R&D

Research & development

Biotechnology industry

Strategic management

Författare

Linus Dahlander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Technology Analysis & Strategic Management

Vol. 7 4 409-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

09537325

Mer information

Skapat

2017-10-06