Lipases at Interfaces
Kapitel i bok, 2010

Författare

Pedro Reis

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Reinhard Miller

Heribert Watzke

Martin Leser

Encyclopedia of Surface & Colloid Science, 2nd Ed.

1-14

Ämneskategorier

Kemiteknik

Kemi

ISBN

100849396158

Mer information

Skapat

2017-10-06