Cleavable Surfactants
Kapitel i bok, 2010

Författare

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Maria Stjerndahl

Encyclopedia of Surface and Colloid Science, 2nd Ed.

Ämneskategorier

Kemiteknik

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-27