Neutron powder diffraction study of the magnetoelectric relaxor Pb(Fe2/3W1/3)O-3
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

origin

phase-transitions

perovskites

system

ceramics

dielectric-properties

crystals

Författare

S.A. Ivanov

Sten Eriksson

Göteborgs universitet

R. Tellgren

H Rundlöf

Materials Research Bulletin

0025-5408 (ISSN)

Vol. 39 14-15 2317-2328

Ämneskategorier

Materialteknik

DOI

10.1016/j.materresbull.2004.07.025

Mer information

Skapat

2017-10-10