Restricted dynamics of a supercooled liquid in a polymer matrix
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Christer Svanberg

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Rikard Bergman

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

Lars Börjesson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Physical Review B

24699950 (ISSN) 24699969 (eISSN)

Vol. 66 5 543041-543049

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08