Transforming Australian Innovation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

B. Scott-Kemmis

Magnus Holmén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Chemistry in Australia

Vol. 72 8 21-33

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06