Opportunity Development in Knowledge-Intensive Ventures – a case study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Stefan Sanz-Velasco

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Journal of Small Business and Entrepreneurship

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13