How SectoralInnovation Systems Can Be Transformed. Key Findings From the Australian Innovation Systems
Bok, 2005

Författare

D. Scott-Kemmis

Magnus Holmén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06