Evolution, adaptation and entrepreneurial learning in the emerging Nordic Wireless Internet industry
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Sören Sjölander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Magnus Johansson

Linda Andrén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv