Evolution, adaptation and entrepreneurial learning in the emerging Nordic Wireless Internet industry
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Sören Sjölander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Magnus Johansson

Linda Andrén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

ICFAI Journal Of Entrepreneurship Development

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13