THz-Technology based on Schottky Diodes and HBVs
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Jan Stake

Chalmers, Teknisk fysik, Fysikalisk elektronik

9th International SAOT Workshop on Advanced THz Applications and Systems

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08