Implementation and Use of Collaborative Product Development – Observations from Swedish Manufacturing Firms
Kapitel i bok, 2005

Författare

Christina Christensen

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Marie Zetherström

IT-enabled manufacturing

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13