The Evolution of the First Person Shooter Industry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Magnus Holmén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi