The Evolution of the First Person Shooter Industry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Magnus Holmén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Digital Games Industries: Work, Knowledge and Consumption / Rutter,J. (ed.) / Aldershot Press

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13