Considering the Importance of User Profiles in Interface Design
Kapitel i bok, 2010

human-computer interaction

usability evaluation

user expertise

user profiles

Författare

Yuanhua Liu

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

In User Interfaces. Mátrai, R. (ed)

61-80
978-953-307-084-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Övrig annan teknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

ISBN

978-953-307-084-1

Mer information

Skapat

2017-10-07