Sensors and Actuators for Turbulent Flows
Kapitel i bok, 2002

Författare

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

M. Gad-el-Hak

The MEMS Handbook

25-1 - 25-21-
0-8493-0077-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

0-8493-0077-0

Mer information

Skapat

2017-10-06