MEMS Wall Shear Stress Sensors – Experiments, Theory and Modelling
Kapitel i bok, 2002

Författare

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

M. Gad-el-Hak

von Karman Institute Lecture Series


0377-8312 (ISBN)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

0377-8312

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13