A visualisation study of the longitudinal structures in the near filed of a plane wall-jet
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Valery Chernoray

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

V. V. Kozlov

M.V. Litvinenko

Journal of Flow Vizualisation

Vol. 6 2

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08