Modelling of Laser Cladding of Medium Carbon Steel - a First Approach
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Johan Ahlström

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Birger Karlsson

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Simon Niederhauser

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Journal de Physique IV

Vol. 120 405-412

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08