Silicon Pressure Transducers used to Determine the Longitudinal Correlation Coefficient in a Flat Plate Boundary Layer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Edvard Kälvesten

Göran Stemme

Journal of Fluids Engineering

Vol. 118

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06