Successes and Failures in Copresent Situations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Anthony Steed

Maria Spante

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Ralph Schroeder

Sophia Bengtsson

Marja Partanaan

Journal Presence: Teleoperators in Virtual Environments

Vol. 14 5 563-579

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06