An investigation of the turbulence field in the three-dimensional wall jet
Paper i proceeding, 1996

Författare

Hans Abrahamsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Bert Johansson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Advances in Turbulence VI (eds. Gavrilakis et al.), Kluwer, pp. 417-420.

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07