On the Thermal MEMS-Sensors for Wall-Shear Stress Measurements
Paper i proceeding, 2000

Författare

Peter Johansson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Andrey Bakchinov

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Mihir Sen

Mohammed Gad-el-Hak

8th European Turbulence Conference, Barcelona, June 27-30

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06