On the Calculation of Streamwise Derivatives from Single Point Measurements
Paper i proceeding, 2000

Författare

Carl Fredrik Stein

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Andrey Bakchinov

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Jöran Bergh

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

8th European Turbulence Conference, Barcelona, June 27-30.

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06