On K-type transition in swept wing boundary layer in the presence of an acoustic field
Paper i proceeding, 2000

Författare

Andrey Bakchinov

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Valery Chernoray

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

V. V. Kozlov

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

53rd Ann. Meeting of the Div. of Fluid Dyn., Washington, DC, Nov. 19-21, 2000.

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08