Heat transfer effects due to vibrating walls
Paper i proceeding, 2003

Författare

Fredrik Carlsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Mihir Sen

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

4th European Conference on Thermal Sciences, 29 th-31st March, Birmingham

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06