Design of a modern test facility for LPT/OGV flows
Paper i proceeding, 2003

Författare

Johan Hjärne

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Jonas Larsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

In Proc. Of ASME Turbo Expo 2003, Power for Land Sea and Air, Atalanta Georgia, June 16-19

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06