Design of a Modern Test-Facility for LPT/OGV flows
Paper i proceeding, 2003

Författare

Johan Hjärne

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Jonas Larsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

ASME paper GT2003-38083

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06