A Numerical Investigation of the Influence of Moving Ground and Rotating Wheels on Heavy Duty Vehicle Cooling Performance
Paper i proceeding, 2009

Författare

Peter Gullberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

David Söderblom

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

SAE World Conference, 20-23 April, Detroit, MI

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06