Nonlinear sinusoidal and varicose instability in the boundary layer
Paper i proceeding, 2005

Författare

V. V. Kozlov

Yu.A. Litvinenko

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

G. Grek

Proc. of Euromech colloquium 468 Multi-scale modelling in the mechanics of solids.

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08