Effect of streamwise vortices on the transition in the boundary layers and jets
Paper i proceeding, 2003

Författare

V. V. Kozlov

G. R. Grek

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Valery Chernoray

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

M. Litvinenko

SIG Workshop on Swirling flows and vortex instabilities, Toulouse, France.

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08