Visualization of sinusoidal and varicose instabilities of streaks in a boundary layer
Paper i proceeding, 2006

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik

V. V. Kozlov

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

ERCOFTAC SIG 33 Workshop, Stockholm

29-30

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08