Patterns of streamwise lambda structures mapped with Mini-CTA hot wire anemometry
Artikel i övriga tidskrifter, 2000

Författare

Andrey Bakchinov

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Valery Chernoray

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

V. V. Kozlov

Lennart Löfdahl

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Dantecs booklet

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13